Įmonių teisė

Konsultuojame įmonės steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais, rengiame įmonių steigimo dokumentus, ruošiame reorganizavimo sąlygas, konsultuojame bendraisiais įmonės veiklos klausimais, padedame paruošti su įmonės valdymu susijusių dokumentų projektus.