Viešieji pirkimai

Konsultuojame įmones viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, rengiame dokumentus ginčo nagrinėjimui ikiteismine bei teismine tvarka.